WAGI TECHNICZNE


Wagi techniczne to szeroka grupa wag przystosowanych do pracy w laboratoriach, przemyśle i handlu. Ich najważniejsze cechy to prosta, niezawodna konstrukcja oraz duża szybkość ważenia przy zachowaniu wymaganej w praktyce dokładności. 

Wagi techniczne dzielą się na kilka typów. Każdy typ opisany jest dokładniej w swojej kategorii.


WAGI TECHNICZNE Ilość produktów: 201