W ramach działalności handlowej oferujemy Państwu:
 

Sprawdzone marki
Prowadzimy sprzedaż wag wyłącznie
sprawdzonych producentów, wysokiej
jakości przy jednocześnie niskich cenach. 

Doradztwo przy zakupie wagi
 Pomożemy wybrać odpowiedni model wagi, 
tak aby spełniała wszystkie Państwa wymagania.

Wsparcie techniczne
Wagi zakupione w Naszym sklepie podlegają pełnemu
wsparciu gwarancyjnemu i pogwarancyjnemu.
Oferujemy również wagę zastępczą na czas
naprawy lub legalizacji.

Termin realizacji zamówień
 Większość wag wysyłana jest w przeciągu 2-3 dni roboczych.
Zdarza się jednak, że termin ten może się wydłużyć
z przyczyn od nas niezależnych lub gdy zamówienie jest
specjalne (dodatkowe opcje, funkcje zamówione do wagi).
Wagi w Naszym sklepie są zawsze nowe
i z aktualną Oceną Zgodności (legalizacją).
Każda waga jest sprawdzana przed wysyłką !
W ramach działalności serwisowej oferujemy Państwu:
 

Naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem i serwisem
wielu producentów, dzięki czemu mamy dostęp do
wszystkich części zamiennych "od ręki", 
co przekłada się na krótkie terminy napraw.
Na czas naprawy i legalizacji oferujemy wagę zastępczą.

Legalizacja
 Współpracujemy z wszystkimi Okręgowymi i Obwodowymi
Urzędami Miar w Polsce.
Powierzając nam urządzenie pomiarowe mają Państwo
gwarancję poprawnego przeprowadzenia legalizacji
z możliwością wystawienia Świadectwa legalizacji.

Wzorcowanie
Wykonujemy wzorcowanie każdego rodzaju wag oraz wzorców masy.
Wzorcowanie dokonywane jest przez Urząd Miar
lub akredytowane laboratorium wzorcujące PCA.

Okresowe przeglądy
Oferujemy Państwu okresowe przeglądy wag w ramach
systemu zarządzania jakością ISO.
W zakresie usługi urządzenia pomiarowe sprawdzane są pod
kątem poprawności ważenia i działania według ustalonego
z Państwem harmonogramu.
Nadzorujemy również terminy legalizacji
Państwa urządzeń pomiarowych.