WZORCE MASY (ODWAŻNIKI)


Odważniki kalibracyjne (wzorce masy) służą do sprawdzania i kalibracji wag. Odważniki te są zgodne z wymaganiami międzynarodowej organizacji metrologicznej O.I.M.L. obowiązującymi w także w Polsce.

Wzorce dostarczane są w drewnianych lub plastikowych pudełkach. Opcjonalnie wykonujemy wzorcowanie wraz z świadectwem wzorcowania wystawionym przez Urząd Miar lub Akredytowane Laboratorium Wzorcujące PCA.


WZORCE MASY (ODWAŻNIKI) Ilość produktów: 42